Utrpení

Hledám varianty 'utrpení' [ utrpením (1) utrpeních (1) utrpení (22) ]. Nalezeny 24 verše.
Deuteronomium 26:7...našich otců, a Hospodin nás vyslyšel. Viděl naše utrpení, dřinu a porobu a vyvedl nás z Egypta mocnou rukou...
1. Samuel 15:32...k němu zvolna vykročil. "Snad to smrtelné utrpení končí," říkal si. Samuel tehdy prohlásil: "Za to,...
Izaiáš 53:3...po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si...
Izaiáš 53:4...všímali? Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od...
Izaiáš 53:11...vůle skrze něj se zdárně naplní. Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý...
Skutky 2:24...bezbožníků. Bůh jej ale vzkřísil a zprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci. David o...
Římanům 8:17...Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě. Mám totiž za to,...
Římanům 8:18...na jeho slávě. Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás ...
2. Korintským 1:5... které jsme sami přijali od Boha. Vždyť čím více utrpení pro Krista zakoušíme, tím více povzbuzení skrze...
2. Korintským 1:6...(které se projevuje, když snášíte stejná utrpení jako my). Proto máme ohledně vás neochvějnou naději...
2. Korintským 1:7...naději, neboť víme, že jako máte podíl na utrpení, tak budete mít podíl i na potěšení. Bratři,...
Filipským 3:10...ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho smrti, abych, ...
Koloským 1:24...stal služebníkem. Proto se teď raduji ve svých utrpeních pro vás, neboť na svém těle nesu část Kristových...
2. Timoteus 3:11... lásku a vytrvalost. Poznal jsi pronásledováníutrpení, která potkala v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře....
Židům 2:9...stal o málo nižším než andělé - jak je nyní pro utrpení smrti korunován slávou a ctí, neboť z Boží milosti...
Židům 2:10...přivést původce jejich spasení k cíli skrze utrpení. Ten, který posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni...
Židům 10:32...Rozpomeňte se na dřívější dny - kolik zápasůutrpení jste po svém osvícení museli podstoupit! Někdy vás...
Židům 10:34...za ty, s nimiž se takto zacházelo. Poznali jste utrpení vězňů a s radostí jste snesli ztrátu svého majetku,...
1. Petr 1:11...Duch, který byl v nich a předpovídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu. Bylo jim zjeveno, že ne sobě,...
1. Petr 4:1... vlády i moci. I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo...
1. Petr 4:13... Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť se zjeví jeho sláva, budete jásat...
1. Petr 5:1...prosím jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena: Paste Boží...
1. Petr 5:9...se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když projdete...
1. Petr 5:10...po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši...

Slova obsahující utrpení: utrpení (22) utrpeních (1) utrpením (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |