Utrpěl

Hledám varianty 'utrpěl' [ utrpí (1) utrpěl (3) ]. Nalezeny 4 verše.
1. Samuel 4:17...před Filištíny na útěk," odpověděl posel. "Lid utrpěl hroznou porážku. Oba tví synové, Chofni a Pinchas,...
1. Královská 8:33... Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale...
2. Letopisů 6:24... Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale...
1. Korintským 3:15...postavil, získá odplatu. Shoří-li něčí díloutrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze...

Slova obsahující utrpěl: neutrpěli (1) utrpěl (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |