Utluče

Hledám varianty 'utluče' [ utlučou (1) utlučeš (1) utlučena (1) utluče (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Exodus 9:19...venku, člověk nebo zvíře, toho to krupobití utluče!'" Kdo z faraonových dvořanů tedy bral Hospodinova...
2. Královská 8:12...města vypálíš, chlapce pobiješ, nemluvňata utlučeš a těhotné rozpářeš." "Co je tvůj služebník?" řekl...
Izaiáš 13:16...padne pod mečem. Jejich nemluvňata budou utlučena před jejich očima, jejich domy vyloupeny, jejich...
Ozeáš 14:1...vzbouřilo. Pod mečem klesnou, jejich maličké utlučou, jejich těhotné rozpářou! Uzdravím jejich odvrácení...

Slova obsahující utluče: utluče (1) utlučena (1) utlučeš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |