Utlačovatel

Hledám varianty 'utlačovatel' [ utlačovateli (1) utlačovatele (2) utlačovatel (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Soudců 2:18... Byl totiž pohnut lítostí, když úpěli pod svými utlačovateli a trýzniteli. Po smrti soudce se ale znovu...
Žalmy 72:4...král obhájí, děti ubožáka ochrání a jejich utlačovatele rozdrtí! žije dál po všechna pokolení,...
Izaiáš 16:4...zhoubcem! Násilí totiž pomine, zhouba přestaneutlačovatel zmizí ze země. Tvůj trůn tehdy bude upevněn...
Malachiáš 3:5...usvědčím čaroděje, cizoložníky, křivopřísežníkyutlačovatele nádeníků, vdov a sirotků i ty, kdo činí ústrky...

Slova obsahující utlačovatel: utlačovatel (1) utlačovatele (2) utlačovateli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |