Utlačováni

Hledám varianty 'utlačováni' [ utlačují (1) utlačujete (1) utlačuje (1) utlačovat (2) utlačováni (2) utlačován (1) utlačovali (1) utlačovala (1) utlačoval (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 28:33...neznal, a po všechny dny budeš jen utiskovánutlačován. Zešílíš z podívané, kterou uvidíš...
Soudců 6:2...vydal do rukou Midiánu na sedm let. Midiánci utlačovali Izrael tak krutě, že si Izraelci před nimi...
1. Samuel 10:18...Egypťanů i z ruky všech království, která vás utlačovala. Vy jste ale dnes zavrhli svého Boha, který vás...
1. Královská 8:37...nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si...
1. Letopisů 17:9...bydlel doma a nikdo ho nerušil. ho nebudou utlačovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým...
2. Letopisů 6:28...nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si...
Žalmy 94:5...se honosí. Tvůj lid, Hospodine, deptajíutlačují tvé dědictví. Mordují vdovy a příchozí, vraždí...
Přísloví 28:16...nad lidem ubohým. Vůdce, jenž nemyslí, tím více utlačuje; ten, komu nejde o zisk, tu dlouho zůstane. Člověk...
Izaiáš 3:15... doma si hromadíte kořist ubohých! Jak to, že utlačujete můj lid, jak to, že šlapete chudým po tváři? Tak...
Jeremiáš 50:33... Tak praví Hospodin zástupů: Synové Izraele jsou utlačováni spolu se syny Judy. Všichni jejich uchvatitelé...
Amos 6:14... kdo vzbudí proti vám národ, který vás bude utlačovat od Lebo-chamátu po údolí Arava! Panovník...
2. Korintským 6:12... naše srdce je dokořán! Nebyli jste námi nijak utlačováni - jste to vy, kdo potlačuje své city k nám....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |