Utkat

Hledám varianty 'utkat' [ utkejme (1) utkat (2) utkáš (1) utkaly (1) utkali (2) utkal (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 28:39...na čele, a tak dojdou zalíbení před HospodinemUtkáš rovněž kmentovou suknici, zhotovíš kmentový turban a...
Exodus 35:25... Všechny ženy zručné v tkaní přinášely, co utkaly: modrou, purpurovou a šarlatovou látku a kment....
Exodus 39:27...přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a jeho syny utkali kmentové suknice, kmentový turban, ozdobné kmentové...
Numeri 21:33...Og však proti nim s celým svým lidem vytáhlutkal se s nimi u Edrei. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Neboj se...
1. Královská 20:23...hor, proto nás přemohli. Kdybychom se s nimi utkali na rovině, porazíme je! Proveď to takhle: Králů se...
1. Královská 20:25... které jsi ztratil, s takovou jízdou a vozy, a utkejme se s nimi na rovině. Uvidíš, že je porazíme."...
2. Královská 14:8... synu Joachaze, syna Jehuova: "Pojďme se utkat!" Izraelský král Jehoaš ale judskému králi Amaciášovi...
2. Královská 14:11...neposlechl. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhlutkal se s judským králem Amaciášem u judského Bet-šemeše....
2. Letopisů 25:17... synu Joachaze, syna Jehuova: "Pojďme se utkat!" Izraelský král Jehoaš mu ale vzkázal: "Jeden bodlák...
2. Letopisů 25:21...bohy. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhlutkal se s judským králem Amaciášem u judského Bet-šemeše....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |