Utiskovatelům

Hledám varianty 'utiskovatelům' [ utiskovatelům (1) utiskovatelů (1) utiskovatele (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Kazatel 4:1...Slzy utiskovaných - útěcha nikde. Moc v rukou utiskovatelů - útěcha nikde! Proto závidím dávno mrtvým...
Izaiáš 9:3...ho tížilo, prut šlehající jeho rameno i hůl jeho utiskovatele jako při midiánské porážce. Veškerá obuv...
Izaiáš 19:20...o Hospodinu zástupů. A budou kvůli svým utiskovatelům volat k Hospodinu, pošle jim zachránce a...
Izaiáš 51:13...země. Denně žiješ v stálé hrůze před hněvem utiskovatele, který se chystá k záhubě. Ale hněv...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |