Utiskovali

Hledám varianty 'utiskovali' [ utiskují (2) utiskujete (1) utiskuje (3) utiskovat (4) utiskováni (2) utiskován (3) utiskovali (6) utiskovala (1) utiskoval (1) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 15:13...v zemi, jež nebude jejich; tam budou zotročeniutiskováni po čtyři sta let. však také budu soudit národ...
Exodus 1:11...země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid pro faraona vystavěl...
Exodus 1:12...města Pitom a Rameses. Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal. Egypťany...
Exodus 3:9...ke mně; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu k faraonovi a ty vyvedeš...
Leviticus 19:13...Boha! jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani vykořisťovat. Mzda najatého dělníka se u tebe...
Deuteronomium 23:17...městě, které si u vás vybere. Nesmíš jej utiskovat. Mezi dcerami Izraele není žádná prostitutka a...
Deuteronomium 26:6... mocným a početným. Egypťané nás ale trápiliutiskovali a drtili těžkou robotou. Volali jsme tedy k...
Deuteronomium 28:29...nebude mít úspěch, po všechny dny budeš jen utiskován a vykořisťován a nebude, kdo by zachránil....
Deuteronomium 28:33... který jsi neznal, a po všechny dny budeš jen utiskován a utlačován. Zešílíš z podívané, kterou uvidíš...
Soudců 4:3...vozů a po dvacet let syny Izraele krutě utiskoval. V době soudila Izrael prorokyně Debora,...
2. Samuel 7:10...bydlel doma a nikdo ho nerušil. jej nebudou utiskovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým...
Nehemiáš 5:15...na jídlo a víno. Také jejich mládenci lid utiskovali. jsem ale z úcty k Bohu nic takového nedělal....
Žalmy 106:42...zanechal je, aby jejich sokové vládli nad nimiUtiskovali je jejich nepřátelé, sraženi byli do jejich...
Přísloví 14:31...tělu na životě, závist je ale jako kostižer. Kdo utiskuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; ctí jej však ten, kdo...
Přísloví 28:3...a rozumný se dlouho udrží. Když nuzný člověk utiskuje chudáky, je jako průtrž, co zničí obilí! Ti, kdo...
Kazatel 5:7...- proto se Boha boj! Když někde uvidíš, jak je utiskován chudý a jak je lidem odpíráno právo a...
Izaiáš 49:26...odpůrci, sám tvé děti zachráním! Ty, kdo  utiskovali, jejich vlastním masem nakrmím, svou vlastní...
Izaiáš 52:4...lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie. Co tedy mám teď udělat? praví Hospodin....
Jeremiáš 30:20...přede mnou se znovu ustaví, se všemi, kdo je utiskují, ale zúčtuji. Jejich vládcem bude jeden z nich, z...
Ezechiel 45:8...jeho vlastnictvím. Moji vládci nebudou utiskovat můj lid; nechají zbytek země jednotlivým kmenům...
Amos 4:1... vy, jež se na samařské hoře pasete, vy, které utiskujete ubohé, vy, které chudé drtíte a manželům říkáte:...
Skutky 7:6...přistěhovalci v cizí zemi. Budou zotročeniutiskováni po čtyři sta let. Národ, jemuž budou otročit,...
Jakub 2:6...ponížíte! Nejsou to přitom právě bohatí, kdo vás utiskuje a vláčí po soudech? Nerouhají se právě oni tomu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |