Utiší

Hledám varianty 'utiší' [ utišíte (1) utišit (7) utišilo (1) utišili (1) utišila (1) utišil (5) utiší (4) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 8:1...byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila. Prameny propasti i nebeské průduchy se zavřely a...
Job 20:20...domy, které nestavěl. Svoji hladovost neuměl utišit, a proto neunikne vlastní chtivosti. Nezbude nic, co...
Job 26:12... děsí se při jeho pohrůžce. On svojí mocí moře utišil, netvora rozdrtil svou moudrostí. Nebe svým dechem...
Job 30:17...mně v noci drtí kosti, bolest sžírá, nedá se utišit. Ohromnou silou drží za šaty, v límci košile chce...
Job 30:27... temno přepadlo. nitro bouří, nedá se utišit, dostihly dny soužení. Nevidím slunce, chodím ve...
Přísloví 16:14...zloba je posel smrti, moudrý člověk ji ale utiší. Úsměv na tváři krále znamená život, jeho přízeň -...
Přísloví 21:14...vyslyšen, bude volat sám. Tajný dárek dokáže utišit hněv, postranní úplatek i velkou zuřivost. Poctivému...
Izaiáš 57:20...však budou jak moře bouřící, jež nemůže se utišit a jehož vlny kalným bahnem zmítají. Můj Bůh praví:...
Jeremiáš 8:18... a uštknou vás, praví Hospodin." Můj žal se nedá utišit, srdce puká bolestí! Slyš - můj lid o pomoc křičí...
Jeremiáš 49:23...slyšeli; zmítají se hrůzou jako moře, jež nelze utišit. Damašek slábne, zachvácen děsem se dává na útěk,...
Ezechiel 5:13...se můj hněv vybouří, rozhořčení proti nim se utiší a dojdu úlevy. můj hněv proti nim opadne, poznají,...
Ezechiel 16:42...se můj hněv proti tobě vybouří a žárlivost se utiší; tehdy se uklidním a nechám zuření. Protože sis ani...
Ezechiel 21:22...sám budu takto tleskat do dlaní, než se můj hněv utiší! To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo...
Jonáš 1:11...ho ptali: "Co s tebou máme udělat, aby se moře utišilo?" "Hoďte do moře," odpověděl jim, "tím ho...
Jonáš 1:12..."Hoďte do moře," odpověděl jim, "tím ho utišíte. Vím, že vás ta veliká bouře přepadla kvůli mně."...
Zachariáš 6:8..."Podívej se! Ti, kteří vyrazili na severutišili mého ducha, pokud jde o severní zem." Dostal jsem...
Matouš 14:32...řekl mu. Jakmile pak nastoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanět a říkali:...
Marek 4:39...vítr a přikázal vlnám: "Tiše, klid!" Vítr se utišil a nastal naprostý klid. "Proč se tak bojíte?" řekl...
Marek 6:51...Nebojte se." Nastoupil k nim do lodi a vítr se utišil. Oni z toho byli úplně omráčení úžasem. Nepochopili...
Skutky 12:17...a spatřili ho, byli ohromeni. Pohybem ruky je utišil a vyprávěl jim, jak ho Pán vyvedl z vězení. Potom...

Slova obsahující utiší: neutiší (1) neutiším (1) utiší (4) utišíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |