Utečenci

Hledám varianty 'utečenci' [ utečenců (1) utečenci (5) ]. Nalezeno 6 veršù.
Izaiáš 22:3... bez výstřelu z luku byli zajati. Všichni tví utečenci byli spoutáni, jakkoli daleko utekli. A proto...
Jeremiáš 40:11...městech, která držíte." Také všichni judští utečenci v Moábu, Amonu, Edomu i ve všech ostatních zemích...
Jeremiáš 44:14... aby se do vrátili a žili v , kromě pár utečenců se do nevrátí!" Nato všichni muži (kteří věděli...
Jeremiáš 49:36... takže nezbude ani jeden národ, kam elamští utečenci nepřijdou. Vyděsím Elam před jeho nepřáteli, před...
Ezechiel 6:9...národy, budete rozprášeni po zemích. Vaši utečenci si pak v zajetí mezi národy vzpomenou na - na...
Ezechiel 7:16... kdo ve městě, hlad a mor zhltne jej. Uniknou-li utečenci, do hor utečou, všichni však jako holubi v roklích...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |