Utěším

Hledám varianty 'utěším' [ utěšit (9) utěším (2) utěšil (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 37:35...dní. Všichni jeho synové i dcery vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal utěšit a říkal: "Nikoli! Půjdu za...
Genesis 38:12...dcera Šuova, zemřela. Když se Juda po její smrti utěšil, odešel se svým adulamským přítelem Chírou na...
Job 21:2..."Dobře poslouchejte, co tu vypovím - můžete  utěšit právě tím. Vydržte, když teď budu mluvit , potom...
Žalmy 71:21...Mou vážnost znovu posílíš, vrátíš se, abys  utěšil. pak, Bože můj, při lyře oslavím, zazpívám o...
Žalmy 77:3...ruce vzpínal po nocích, duše se nenechala utěšit. Na Boha vzpomínám, trápím se, při svém přemítání...
Žalmy 119:52...tvé věčné pokyny, těmi se, Hospodine, vždycky utěším. Zuřivost jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon...
Izaiáš 22:4...říkám: "Nechte , abych se hořce vyplakalUtěšit se nesnažte - můj lid stihla záhuba!" Pán,...
Jeremiáš 31:13...spolu s . Jejich truchlení v radost proměnímutěším je a rozveselím namísto trápení. Duši kněží...
Jeremiáš 31:15...nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!" Tak praví Hospodin: "Neplač , zadrž slzy, neboť...
Pláč 1:2...jejích milenců, kolik jich bylo, ji žádný nejde utěšit. Všichni přátelé ji zradili, obrátili se proti !...
Matouš 2:18...nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!" Když potom Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl...
Jan 11:19...patnáct honů, a mnozí Židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile Marta uslyšela...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |