Usychá

Hledám varianty 'usychá' [ usychat (1) usychá (8) ]. Nalezeno 9 veršù.
Job 8:12... není posekán, rychleji než tráva však náhle usychá. Tak se povede těm, kdo na Boha nemyslí, takto se...
Žalmy 90:6...pomine: ráno roste a rozkvétá, večer skosena usychá! Pro tvé rozlícení hyneme, tvé zuřivosti se děsíme...
Žalmy 129:6...jak tráva na střechách, co dřív, než vzrosteusychá! Ženci se ani nedotknou, vazači snopů ji do...
Izaiáš 33:9...neváží. Zem chřadne, uvadá, Libanon v hanbě usychá; z Šáronu zbyla pustá pláň, Bášan i Karmel opadal....
Izaiáš 40:7...jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květUsychá tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův...
Izaiáš 40:8...Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté ta trávaUsychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky...
Ezechiel 17:24...vysoký a nízký zvyšuji, zelený strom nechám usychat a suchý rozkvétat. To říkám Hospodin; to...
Jakub 1:11...jako polní květ. Když vyjde slunce a přijde žárusychá tráva a vadne květ; ze vší nádhery nic nezbývá....
1. Petr 1:24...jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květUsychá tráva, kvítí uvadá, slovo Hospodinovo však věky...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |