Usvědčuje

Hledám varianty 'usvědčuje' [ usvědčují (2) usvědčujete (2) usvědčuje (2) usvědčuj (1) usvědčován (1) usvědčoval (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Job 15:6...mluvit prohnaně. Tvá ústa - ne - odsoudíusvědčují vlastní rty! Copak ses narodil jako první...
Jeremiáš 14:7...tráva zmizela." Naše viny nás, Hospodineusvědčují, kvůli svému jménu ale zasáhni! Mnohokrát jsme se...
Ezechiel 21:29... Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Sami se usvědčujete z viny! Ukazuje se, jak jste nevěrní, a všechny...
Matouš 23:31...bychom s nimi krev proroků.' Tím sami sebe usvědčujete jako syny těch, kdo vraždili proroky. Dovršte...
1. Korintským 14:24...nebo nezasvěcený, bude tím vším přesvědčovánusvědčován. vyjde najevo, co skrývá v srdci, padne na...
Galatským 2:18...Kdybych znovu stavěl, co jsem předtím zbořilusvědčoval bych sám sebe jako viníka. Díky Zákonu jsem ale...
2. Timoteus 3:16...Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje násusvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl...
2. Timoteus 4:2...Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhodusvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší...
Jakub 2:9... Jste-li však předpojatí, hřešíte a Zákon vás usvědčuje jako viníky. Kdo by totiž dodržoval celý Zákon,...

Slova obsahující usvědčuje: usvědčuje (2) usvědčujete (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |