Usvědčili

Hledám varianty 'usvědčili' [ usvědčit (1) usvědčíš (1) usvědčím (2) usvědčili (3) usvědčil (1) usvědčí (5) ]. Nalezeno 13 veršù.
Job 24:25...budou skoseni. Což to tak není? Kdo ze lži usvědčí? Kdo moji výpověď může vyvrátit?" Bildad Šuchský...
Job 32:3...přátele, že mu neuměli odpovědět tak, aby Joba usvědčili. Dokud mluvili s Jobem, Elihu čekal, protože byli...
Job 32:12...pozorně jsem vás sledoval. Joba však nikdo z vás usvědčit neuměl, nikdo jste pro něj nenašli odpověď. Jen...
Job 32:13...jsme moudré řešení, Bůh, a ne člověk ho usvědčí!' Jobovy řeči mi nebyly určeny, bych však...
Žalmy 50:7... lide můj, a promluvím, slyš, Izraeli,  usvědčím: , Bůh, jsem přece Bohem tvým! Kvůli tvým obětem...
Přísloví 30:6...slovům nic nepřidávej, jinak pokárá a ze lži usvědčí. Jen o dvě věci jsem žádal, neodpírej mi je,...
Izaiáš 54:17...tebe se nezdaří a každý jazyk, jenž obviňujeusvědčíš. Toto je dědictví služebníků Hospodinových a...
Ezechiel 21:28...- vždyť se mu zavázali přísahou! On je však usvědčí z jejího porušení a vezme je do zajetí. Nuže, tak...
Ezechiel 21:29...vaše skutky zjevují váš hřích. Sami sebe jste usvědčili, a tak budete mocí zajati. Vládce Izraele, ty...
Malachiáš 3:5...dnů. Přijdu k vám tedy, abych soudil, a rychle usvědčím čaroděje, cizoložníky, křivopřísežníky,...
Jan 8:46... říkám pravdu, nevěříte mi. Kdo z vás  usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte?...
Římanům 3:9...než pohané? Ani v nejmenším! Právě jsme přece usvědčili Židy i Řeky, že jsou všichni poddaní hříchu. Jak...
Juda 1:15...svých svatých, aby soudil všechny lidi a každého usvědčil ze všech jejich bezbožných skutků, které bezbožně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |