Ustoupili

Hledám varianty 'ustoupili' [ ustoupit (1) ustoupili (2) ustoupila (2) ustoupil (1) ustoupí (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 8:8... kterou měl s sebou, aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu země. Holubice však nenašla místo, kde...
Genesis 8:11...čerstvý olivový lístek! Tak Noe poznal, že voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil...
Soudců 20:33...města k silnicím." Hlavní voj Izraelců tedy ustoupil a znovu se sešikoval v Baal-tamaru. Izraelská...
Soudců 20:36...synové viděli, že jsou poraženi. Izraelci ustoupili před Benjamínem jen proto, že počítali se zálohou...
Job 39:22... vůbec se nebojí, před mečem nechce o krok ustoupit. Po boku mu chřestí toulec se šípy, kopí a šavle...
Žalmy 6:11... se stydí a se děsí, všichni odpůrci  ustoupí, jsou zahanbeni ve chvíli! Píseň nářků, kterou...
Žalmy 9:4...jménu, Nejvyšší, chci zazpívat! Moji nepřátelé ustoupí a padnou, před tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal...
Zachariáš 14:4...na západ vznikne širé údolí; polovina hory ustoupí na sever a polovina na jih. Tímto mým horským...
Skutky 22:29... Ti, kdo ho měli vyslýchat, od něj okamžitě ustoupili. I velitel dostal strach, když si uvědomil, že...

Slova obsahující ustoupili: neustoupili (1) ustoupili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |