Ustel

Hledám varianty 'ustel' [ ustlat (1) ustlali (1) ustlala (1) ustlal (1) ustel (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Job 17:13...se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotě, mám-li nazývat jámu otcem svým a...
Žalmy 139:8...do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí - i tam jsi! Kdybych si oblékl křídla...
Izaiáš 57:7...věci obměkčí? Na vysoké a strmé hoře sis lože ustlala, na ni jsi stoupala, abys tam obětovala. Za svými...
Ezechiel 32:25... teď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámyUstlali mu lůžko mezi padlými - celá jeho horda hroby...
Skutky 9:34..."Eneáši, Ježíš Kristus uzdravuje. Vstaňustel si!" On hned vstal a všichni obyvatelé Lyddy a Šáronu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |