Ustaví

Hledám varianty 'ustaví' [ ustavím (1) ustavil (5) ustaví (2) ustaveno (1) ustavena (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 41:34...nad egyptskou zemí. Nechť farao začne jednat.  ustaví nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti...
Deuteronomium 29:12...Hospodin, tvůj Bůh, dnes uzavírá, aby si  ustavil za lid a stal se tvým Bohem, jak ti slíbil a jak to...
Žalmy 9:8...vládnout navěky, aby nastolil právo, svůj trůn ustavil. Sám bude spravedlivě soudit svět, národy bude...
Žalmy 24:2...ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil! Kdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na...
Žalmy 89:30...smlouva s ním se nikdy nezmění. Jeho potomstvo ustavím navždycky, dokud potrvá nebe, jeho trůn obstojí....
Žalmy 103:19... kdo pamatují plnit jeho příkazy. Hospodin ustavil svůj trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade...
Přísloví 8:23...všemi svými činy, před časem. Od věků jsem byla ustavena, od počátku, dříve než začal svět. Než vznikly...
Izaiáš 44:7... mi to oznámí a vyloží! Odedávna, kdy jsem ustavil svůj lid, kdo jim oznamuje věci příští a budoucí?...
Jeremiáš 30:20...tak jako kdysi, jejich obec přede mnou se znovu ustaví, se všemi, kdo je utiskují, ale zúčtuji. Jejich...
1. Korintským 1:6... Kristovo svědectví je mezi vámi tak pevně ustaveno, že nemáte nedostatek v žádném daru, zatímco...

Slova obsahující ustaví: ustaví (2) ustavím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |