Ustanovuji

Hledám varianty 'ustanovuji' [ ustanovuji (2) ustanovuje (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 41:41...jen trůnem." Potom farao Josefovi řekl: "Hleustanovuji správcem nad celou egyptskou zemí!" Farao...
Jeremiáš 1:10...vložil jsem ti do úst svá slova. Pohleď, dnes  ustanovuji nad národy a královstvími, abys vyvracel a...
Židům 7:28...jednou provždy, když obětoval sám sebe. Zákon ustanovuje za velekněze lidi, kteří mají své slabosti, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |