Ustala

Hledám varianty 'ustala' [ ustaneme (1) ustaň (1) ustala (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Jozue 5:12... země. Toho dne, kdy jedli z úrody země, také ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou manu neměli, ale...
Nehemiáš 10:32...je kupovat v sobotu ani ve svátek. Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý dluh. Zavazujeme se odevzdávat...
Jeremiáš 47:6...Hospodinův, kdy spočineš? Vrať se do pochvyustaň a zastav se!' Jak by však mohl spočinout, když mu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |