Ustání

Hledám varianty 'ustání' [ ustání (8) ]. Nalezeno 8 veršù.
Job 27:10...je Všemohoucí jeho rozkoší? Volá snad k Bohu bez ustání? Poučil jsem vás o Božím jednání, o Všemohoucím jsem...
Žalmy 30:13... oděls radostí! Proto ti ze srdce zpívám bez ustání, Hospodine, Bože můj, chválím navěky! Pro...
Žalmy 71:14...usilují o neštěstí! zatím budu doufat bez ustání, chválit budu víc a víc. Vyprávět budu o tvé...
Pláč 3:49...potokem - můj lid je rozdrcen! oči pláčou bez ustání, ten proud nemůže přestat, dříve než Hospodin...
Ezechiel 26:16...hrůzou usednou na zemi, kde se budou třást bez ustání hrůzou nad tebou. Tehdy ti zazpívají tento žalozpěv:...
Ezechiel 32:10...před tváří. Strachy o život se bude třást bez ustání jeden každý z nich v den tvé záhuby. Tak totiž praví...
Sofoniáš 3:5... nekoná žádné zlo. Ráno co ráno, denně bez ustání vynáší na světlo svůj soud; zlosyn však neví, co je...
Galatským 6:9...dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |