Usoudil

Hledám pøesnì 'usoudil'. Nalezeno 5 veršù. Další varianty: usoudil (5)
Kazatel 2:15...si, nač je mi vůbec tolik moudrosti? A tak jsem usoudil, že i to je marnost. Po moudrém ani hloupém památka...
Kazatel 3:12...nevystihne Boží dílo od počátku do konceUsoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se a...
Jeremiáš 23:20... dokud neprovede a nesplní, co ve svém srdci usoudil. V nadcházejících dnech tomu jasně porozumíte....
Jeremiáš 30:24... dokud neprovede a nesplní, co ve svém srdci usoudil. V nadcházejících dnech tomu porozumíte. "V ten...
Zjevení 16:5... ty Svatý, ty, který jsi a kterýs byl, že jsi to usoudil! Protože prolévali krev svatých a proroků, tys jim...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |