Usnuli

Hledám varianty 'usnuli' [ usnuly (1) usnuli (3) usnul (9) usnout (1) usnou (2) usneš (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 2:21...Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z...
Genesis 41:5...a tučných. Vtom se Farao probudil. Když znovu usnul, měl další sen: Na jednom stéble vyrostlo sedm...
Soudců 4:21...odpověz mu: ‚Není.'" Když pak vyčerpáním tvrdě usnul, Cheberova žena Jael vzala stanový kolík, sáhla pro...
Soudců 16:14... byl bych slabý jako každý jiný." Když pak usnul, Dalila vzala sedm copů na jeho hlavě, vpletla je do...
1. Královská 19:5...než moji otcové." Pak si pod tím jalovcem lehlusnul. Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň a jez!"...
Žalmy 76:6...odvěkých! Obráni o kořist jsou i nejudatnějšíusnuli spánkem posledním. Bezmocní byli všichni bojovníci,...
Žalmy 132:4... na svoje lůžko nelehnu, svým očím nedovolím usnout, svým víčkům nedám poklesnout, dokud nenajdu domov...
Přísloví 3:24... půjdeš spát, nic nebude strašit,  usneš, tvůj sen bude příjemný. Nebudeš se bát náhlého děsu...
Přísloví 23:34...srdce bude mluvit spleteně. Bude ti, jako bys usnul na moři, jako bys ulehl stožáru na špici. Prý: Dostal...
Jeremiáš 51:39...je, že se budou hlučně veselit. Pak ale tvrdě usnou navěky a se nevzbudí, praví Hospodin. Povedu je na...
Jeremiáš 51:57...i mudrce, jejich hejtmany, správce i hrdiny. Pak usnou navěky a se nevzbudí, praví Král, jenž jméno...
Jonáš 1:5...sestoupil do podpalubí, kde si lehl a tvrdě usnul. Když ho tam našel kapitán, obořil se na něj: "Co? Ty...
Nahum 3:18...neví, kam se poděli. Asyrský králi, tví pastýři usnuli, tví hodnostáři ulehli! Po horách rozptýlen je tvůj...
Matouš 25:5...ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovatusnuly. O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tu! Jděte mu...
Lukáš 8:23...jezero." Odrazili od břehu a on během plavby usnul. Vtom se na jezero snesla větrná bouře, takže začali...
Lukáš 22:45...k učedníkům, zjistil, že pod tíhou zármutku usnuli. "Jak to, že spíte?" řekl jim. "Vstaňte a modlete se...
Jan 11:11..." A po těch slovech dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit." "Spánek mu prospěje, Pane,"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |