Usmířil

Hledám varianty 'usmířil' [ usmířit (3) usmířím (3) usmířil (3) usmíří (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 32:21...Jákob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který předchází. Když se s ním potom...
Exodus 32:30...k Hospodinu - snad ho ohledně vašeho hříchu usmířím." A tak se Mojžíš vrátil k Hospodinu. "Běda!"...
2. Samuel 21:3...Gibeonců ptal: "Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířím, abyste dobrořečili Hospodinovu dědictví?" Gibeonci...
Izaiáš 27:5... se chopí ochrany a se se mnou usmíří; se se mnou usmíří! Přicházejí dny, kdy Jákob...
Jeremiáš 26:19...zabít? Naopak, ulekl se Hospodina a snažil se ho usmířit, takže Hospodin upustil od zla, kterým jim hrozil....
Daniel 9:13...popsané v Zákoně Mojžíšově, nesnažili jsme se usmířit Hospodina, svého Boha, tím, že bychom se odvrátili...
Skutky 7:26... Navštívil je i druhého dne a snažil se usmířit jejich potyčku: ‚Muži, jste bratři! Proč jeden...
Římanům 5:11...díky našemu Pánu, Ježíši Kristu, který nás s ním usmířil. Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s...
Efeským 2:16...člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich...
Koloským 1:21...myšlenkami i zlými skutky nepřátelští, nyní již usmířil. Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |