Uskutečnit

Hledám varianty 'uskutečnit' [ uskutečnit (2) uskutečnil (2) uskuteční (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 9:1...stavbu Hospodinova chrámu i královského paláceuskutečnil všechno, co si přál. Šalomounovi se tehdy znovu...
2. Letopisů 2:13...karmínem. Dokonale zná řezbářské umění a dovede uskutečnit jakýkoli návrh. Ten se připojí ke tvým umělcům a...
2. Letopisů 7:11...chrám i královský palác. Vše, co chtěl uskutečnit, šlo o Hospodinův chrám nebo o jeho palác,...
Přísloví 10:24... rozumný zase v moudrosti. Obavy darebáků se uskuteční, touhy spravedlivých se naplní. Když přejde vichr...
Efeským 1:10...své vůle - předsevzal si, že se naplní časuskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na zemi...
Efeským 3:11...přerozmanitou moudrost. Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu - v něm a skrze víru...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |