Uskupeních

Hledám varianty 'uskupeních' [ uskupením (1) uskupeních (1) uskupení (15) ]. Nalezeno 15 veršù.
Numeri 1:52...zemře. Synové Izraele budou tábořit po svých uskupeních, každý při svém praporu, po svých oddílech....
Numeri 2:3...východě, táboří po svých oddílech prapor Judova uskupení: vůdce Judových synů Nachšon, syn Aminadabův, a...
Numeri 2:9...o počtu 57 400 mužů. Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužů. Ti pochodují jako první. Na jihu...
Numeri 2:10...Na jihu táboří po svých oddílech prapor Rubenova uskupení: vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův, a...
Numeri 2:16...o počtu 45 650 mužů. Celkem v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužů. Ti pochodují druzí. Uprostřed všech...
Numeri 2:17...450 mužů. Ti pochodují druzí. Uprostřed všech uskupení putuje Stan setkávání s uskupením levitů. Jak...
Numeri 2:18...západě táboří po svých oddílech prapor Efraimova uskupení: vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův, a...
Numeri 2:24...o počtu 35 400 mužů. Celkem v oddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužů. Ti pochodují třetí. Na severu...
Numeri 2:25...Na severu táboří po svých oddílech prapor Danova uskupení: vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův, a...
Numeri 2:31...o počtu 53 400 mužů. Celkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužů. Ti pochodují po svých praporech...
Numeri 2:32...otcovských domů. Celkem jich v oddílech všech uskupení bylo 603 550 mužů. Podle Hospodinova příkazu...
Numeri 10:14...Nejprve táhl po svých oddílech prapor Judova uskupení; v jejich čele šel Nachšon, syn Aminadabův. V čele...
Numeri 10:18... Potom táhl po svých oddílech prapor Rubenova uskupení; v jejich čele šel Elicur, syn Šedeurův. V čele...
Numeri 10:22... Potom táhl po svých oddílech prapor Efraimova uskupení; v jejich čele šel Elišama, syn Amihudův. V čele...
Numeri 10:25...Abidan, syn Gideoniho. Jako zadní voj všech uskupení táhl po svých oddílech prapor Danova uskupení; v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |