Usekl

Hledám varianty 'usekl' [ useknu (1) usekni (5) usekli (2) usekl (9) ]. Nalezeno 17 veršù.
Deuteronomium 25:12...a chytí jej za přirození, pak bez milosti usekni dlaň. Neměj ve váčku dvojí závaží, jedno těžší a...
Soudců 9:48...celým svým vojskem na horu Calmon. Vzal sekeruusekl ze stromu větev, naložil si ji na rameno a řekl svým...
Soudců 9:49...Rychle to udělejte po mně!" Každý ve vojsku tedy usekl větev a šli za Abimelechem. Obložili jimi pevnost a...
1. Samuel 17:46... Dnes Hospodin sevře do ruky, zabiju useknu ti hlavu. Mrtvoly filištínského vojska dnes nechám...
1. Samuel 17:51...jeho meč, vytáhl ho z pochvy a dorazil housekl mu hlavu. Když Filištíni viděli, že jejich hrdina...
1. Samuel 31:9...pobité, našli tam ležet Saula a jeho synyUsekli mu hlavu, svlékli mu zbroj a poslali to po celé...
2. Samuel 20:22...obrátila na svůj lid. Ti Šebovi, synu Bichrihousekli hlavu a hodili ji Joábovi. On pak zatroubil na roh a...
2. Královská 6:6...se Boží muž. Když mu to místo ukázal, Elíša usekl kus dřeva, hodil ho tam a sekera vyplavala. "Vytáhni...
Matouš 5:30...uvrženo do pekla. Svádí-li tvá pravá rukausekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul...
Matouš 18:8...přichází. Svádí-li tedy tvá ruka nebo nohausekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý...
Matouš 26:51...meč, rozmáchl se, zasáhl veleknězova sluhuusekl mu ucho. Ježíš mu ale řekl: "Vrať svůj meč na místo....
Marek 9:43...ho do moře. [44] Kdyby sváděla tvá rukausekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do života, než...
Marek 9:45...ohně. [46] A kdyby sváděla tvá nohausekni ji. Je pro tebe lepší vejít chromý do života, než...
Marek 14:47...něj, vytasil meč, zasáhl veleknězova sluhuusekl mu ucho. Ježíš jim řekl: "Jsem snad zločinec, že jste...
Lukáš 22:50...mečem?" Jeden z nich zasáhl veleknězova sluhuusekl mu pravé ucho. "Nechte toho!" odpověděl Ježíš....
Jan 18:10... který měl s sebou, zasáhl veleknězova sluhuusekl mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. "Vrať...
Jan 18:26...z veleknězových sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr usekl ucho, na to řekl: "Copak jsem s ním neviděl tam v...

Slova obsahující usekl: usekl (9) usekli (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |