Usedlosti

Hledám varianty 'usedlosti' [ usedlostí (1) usedlosti (3) usedlostech (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Letopisů 4:33...jejich vesnice do Baalaty. To jsou jejich usedlosti a tak je měli zaznamenány. Dále Mešobab, Jamlech,...
Nehemiáš 11:25...všech záležitostech lidu. Pokud jde o venkovské usedlosti, synové Judovi bydleli v Kirjat-arbě a jejích...
Nehemiáš 11:30... Coreji, Jarmutu, Zanoachu, v Adulamu a jeho usedlostech, v Lachiši a jeho polnostech, v Azece a jejích...
Nehemiáš 12:28...ze širokého okolí Jeruzaléma - z netofských usedlostí, z Bet-gilgalu a z okolí Geby a Azmavetu. Zpěváci...
Nehemiáš 12:29...Geby a Azmavetu. Zpěváci si totiž vystavěli usedlosti v okolí Jeruzaléma. Kněží a levité se očistili a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |