Urodilo

Hledám varianty 'urodilo' [ urodilo (1) urodí (11) ]. Nalezeno 12 veršù.
Leviticus 25:5...a neprořezávej svou vinici. To, co se ti samo urodilo, nežni a na své netknuté vinici nepořádej...
Leviticus 25:6... země rok odpočinku. To, co země v odpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj otrok, tvá...
Leviticus 25:12... bude vám svaté. Budete jíst jen to, co se samo urodí na poli. V tomto létě milosti se vrátíte každý ke...
2. Královská 19:29... co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího roku ale sejte a sklízejte, sázejte vinice a...
Žalmy 85:13...sám nás štěstím obdaří a naše země hojně urodí. Spravedlnost před ním poběží, připraví cestu jeho...
Žalmy 105:35...v zemi všechny rostliny, pohltily vše, co půda urodí. Všechno prvorozené pak v zemi bil, všechen výkvět...
Izaiáš 5:2... vykopal v i vinný lis. Očekával, že hrozny urodí, její plody ale zplaněly. Nyní, občané Jeruzaléma a...
Izaiáš 5:4...pro ni učinil? Když jsem očekával, že hrozny urodí, proč její plody zplaněly? Nyní vám tedy oznámím, co...
Izaiáš 17:6...tři olivky na vrchu koruny, čtyři pět se jich urodí na větvích - tak praví Hospodin, Bůh Izraelský. V ten...
Izaiáš 30:23... které rozsíváš na zemi, a pokrm, který země urodí, bude vydatný a bohatý. Tvůj dobytek se bude v ten...
Izaiáš 37:30... co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího roku však sejte a sklízejte, sázejte vinice...
Ozeáš 8:7...zrní, budou bez úrody, bez mouky. Pokud se něco urodí, spolykají to cizáci. Izrael bude pohlcen - mezi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |