Urim

Hledám varianty 'urim' [ urim ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 28:30... Do náprsníku Božích rozhodnutí vložíš urim a tumim. Kdykoli bude Áron vstupovat před Hospodina,...
Leviticus 8:8... Na něj umístil náprsník a do náprsníku vložil urim a tumim. Na hlavu mu nasadil turban a na turban...
Numeri 27:21...bude dotazovat na Hospodinova rozhodnutí pomocí urim. Na jeho rozkaz budou vycházet a na jeho rozkaz budou...
Deuteronomium 33:8...nepřátelům mu pomáhej." O Levim řekl: "Kéž tvé urim a tumim, Hospodine, připadne muži tobě věrnému!...
1. Samuel 14:41...vina na nebo na mém synu Jonatanovi, padne urim; je-li však vina na tvém lidu Izraeli, pak padne...
1. Samuel 28:6... ale ten mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze urim, ani skrze proroky. Nakonec tedy řekl svým...
Ezdráš 2:63...ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostavíurim a tumim. Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob...
Nehemiáš 7:65...ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostavíurim a tumim. Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob...

Slova obsahující urim: bachurim (5) bachurimský (2) curim (1) purim (5) urim (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |