Určuje

Hledám varianty 'určuje' [ určují (2) určuji (1) určuje (2) určovat (1) určoval (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Královská 1:35...na můj trůn a bude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen," odpověděl...
2. Letopisů 30:16...zápalné oběti. Zaujali svá místa, jak jim to určoval Zákon Božího muže Mojžíše. Kněží kropili oltář krví...
Žalmy 104:19...útočištěm králíků. Stvořil jsi měsíc, aby časy určoval, i samo slunce , kdy zapadat. Přivádíš tmu a...
Žalmy 147:4...srdci ztrápené a ovazuje jejich zranění. On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán je...
Přísloví 8:15...S mojí pomocí vládnou vladaři a panovníci právo určují. S mojí pomocí vedou vůdci, velmoži a všichni, kdo...
Jeremiáš 31:35...ozařovat den a měsíc s hvězdami za světlo noci určuje, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou, a jehož jméno...
Abakuk 1:7... Jsou strašliví a úděsní, právo a čest sami si určují. Jejich koně jsou rychlejší než leopard, divočejší...
1. Korintským 10:29...toho druhého. "Proč by ale mou svobodu mělo určovat cizí svědomí? Vždyť ten pokrm jím s vděčností! Proč...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |