Urážlivá

Hledám varianty 'urážlivá' [ urážliví (1) urážlivé (1) urážlivá (2) ]. Nalezeny 4 verše.
Ezechiel 8:3...severní brány vnitřního nádvoří, kde trůnila urážlivá socha budící žárlivý hněv. A hle - byla tam sláva...
Ezechiel 8:5...od brány vedoucí k oltáři stála přímo v cestě ta urážlivá socha. "Synu člověčí," řekl mi, "vidíš, co...
Ezechiel 20:28...tam obětovali ty své oběti a přinášeli tam své urážlivé dary, podkuřovali jim vůněmi a vylévali úlitby....
2. Timoteus 3:2...a své peníze; budou vychloubační, arogantníurážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |