Upustila

Hledám varianty 'upustila' [ upustit (1) upustíš (1) upustím (3) upustila (1) upustil (5) upustí (2) upusť (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
Exodus 32:12...z povrchu země'? Zastav plamen svého hněvuUpusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš! Vzpomeň...
Exodus 32:14...jsem řekl, aby ji zdědili navěky!'" A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel....
2. Samuel 4:4...do náruče a dala se na útěk. Jak ale pospíchalaupustila ho a on zchroml. Jmenoval se Mefibošet.) Synové...
2. Královská 2:16...tvého pána. Třeba ho Duch Hospodinův vzalupustil na některou horu nebo do některého údolí." "Nikam...
Přísloví 20:3...nahání; svůj život ohrožuje, kdo jej popudíUpustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý...
Izaiáš 58:13...svatým a slavným dnem, a budeš ji slavit tak, že upustíš od svých cest, aby sis nedělal, co chceš, a s řečmi...
Jeremiáš 18:8...jsem mluvil, odvrátí od svého zla, pak i  upustím od zla, jež jsem zamýšlel proti nim. Jindy zas mohu...
Jeremiáš 18:10...očích zlé, a nebudou poslouchat, pak i  upustím od dobra, jež jsem jim slíbil prokázat. Teď tedy...
Jeremiáš 26:3...a odvrátí se každý od své zlé cesty, abych i  upustil od zla, které jsem na chtěl dopustit za to, jak...
Jeremiáš 26:13... poslechněte Hospodina, svého Boha, a Hospodin upustí od zla, kterým vám hrozil. Pokud jde o - hle,...
Jeremiáš 26:19...Hospodina a snažil se ho usmířit, takže Hospodin upustil od zla, kterým jim hrozil. My tu ale sami na sebe...
Jeremiáš 42:10...vás a nezbořím, zasadím vás a nevykořením, neboť upustím od zla, které jsem na vás uvalil. Nebojte se...
Jonáš 3:9... Kdo ? Třeba se Bůh rozmyslí, slituje seupustí od svého planoucího hněvu, takže nezahyneme. A když...
Jonáš 3:10...se a přestože řekl, že s nimi naloží zleupustil od toho a neprovedl to. Jonáše ale popadla veliká...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |