Uposlechl

Hledám varianty 'uposlechl' [ uposlechnout (2) uposlechnou (1) uposlechli (3) uposlechl (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 22:18...požehnání všechny národy země, protože jsi uposlechl můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke svým...
Genesis 26:5...všechny národy na zemi.' To proto, že Abraham uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil - ...
Exodus 3:18...Jebusejců - do země oplývající mlékem a medem.' Uposlechnou a tehdy půjdeš s izraelskými stařešiny k...
Exodus 7:16...sloužili na poušti!' a hle, dosud jsi nechtěl uposlechnout. Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že ...
1. Královská 12:24...se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinovo slovo a zrušili tažení, jak jim...
2. Letopisů 11:4...se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinova slova a zrušili tažení proti...
Římanům 6:17...hříchu, ale díky Bohu, že jste celým srdcem uposlechli to učení, do něhož jste byli uvedeni. Tak jste...
1. Petr 3:20...- těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví...

Slova obsahující uposlechl: neuposlechla (1) uposlechl (2) uposlechli (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |