Uplynutí

Hledám varianty 'uplynutí' [ uplynutí (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Královská 9:10...i královský palác, během dvaceti let. Po jejich uplynutí dal král Šalomoun týrskému králi Chíramovi dvacet...
2. Letopisů 8:1...i královský palác během dvaceti let. Po jejich uplynutí stavěl města, která Šalomounovi dal Chíram, a...
Ester 2:12...přicházely před krále Xerxe ve svém pořadí po uplynutí dvanácti měsíců, předepsaných ženám. Po šest...
Daniel 1:5... Tři roky měli být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli vstoupit do královských služeb. Mezi...
Lukáš 1:23...totiž němý a dorozumíval se s nimi posunky. Po uplynutí své týdenní služby se pak vrátil domů. Jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |