Upřímnosti

Hledám varianty 'upřímnosti' [ upřímností (1) upřímnosti (3) upřímnost (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Letopisů 29:17...Vím, Bože můj, že zkoumáš srdce a miluješ upřímnost. Z upřímného srdce jsem daroval toto vše a teď...
Žalmy 5:10...mnou prosím urovnej! Vždyť v jejich ústech není upřímnosti, jejich nitro je plné záhuby, zející hrob je...
Přísloví 11:3...moudrost je tam, kde pokora. Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost. V soudný den...
1. Korintským 5:8...špatnosti a ničemnosti, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy. V dopisu jsem vám napsal, abyste se...
2. Korintským 1:12...jsme na světě a zvláště u vás žili v ryzostiupřímnosti Boží, ne v tělesné moudrosti, ale v Boží milosti...
2. Korintským 8:8...milosti. Nic vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet upřímnost vaší lásky zmínkou o horlivosti druhých. Znáte...
2. Korintským 9:13...rozhojňuje vděčnost mnoha lidí Bohu. Přesvědčeni upřímností této vaší pomoci budou oslavovat Boha za vaši...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |