Upálen

Hledám varianty 'upálen' [ upálíme (1) upálili (1) upálil (1) upálí (1) upálena (2) upálen (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 38:24...těhotná!" Juda řekl: "Vyveďte ji ven, je upálena!" ji vedli, když vtom poslala svému tchánovi...
Leviticus 20:14...i její matku, je to zvrhlost. ho spolu s nimi upálí - zvrhlost ve svém středu netrpte! Kdokoli by obcoval...
Leviticus 21:9...smilstvem, znesvětí tak svého otce; je upálena. Kněz, který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na...
Jozue 7:15...Kdo bude zadržen s věcmi propadlými klatbě, bude upálen se vším, co k němu patří, neboť porušil Hospodinovu...
Soudců 14:15...řešení hádanky. Jinak i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali, abyste nás obrali?"...
Soudců 15:6..." A tak Filištíni šli a tu ženu i s jejím otcem upálili. "Tak vy takhle?" řekl na to Samson. "Teď tedy...
Jeremiáš 29:22... co s Cidkiášem a Achabem, které babylonský král upálil v plamenech!" Páchali totiž v Izraeli hanebnosti....

Slova obsahující upálen: upálen (1) upálena (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |