Unavil

Hledám varianty 'unavil' [ unavila (1) unavil (2) unaví (1) unaven (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Samuel 21:15...se svými muži, ale v boji proti Filištínům se unavil. Išbi-benob, potomek Refajců (který měl bronzové...
Kazatel 12:12... že to nebere konce, a přílišné bádání člověka unaví. Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před...
Izaiáš 40:28... Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán - jeho moudrost je nezměrná! On dává...
Izaiáš 43:24...obětí jsi nesvlažil. Zatos svými hříchy unavil, obtížil jsi svými vinami! , sám kvůli sobě...
Izaiáš 57:10...jsi do pekla. Tou spoustou cest ses unavila, neřekneš ale: "Marná námaha!" V tom svém údu jsi...
Jeremiáš 15:6...na tebe ruku a zničím ; soucitem jsem unaven! Budu je převívat vidlemi jako obilí ve městech po...
Jan 4:6... Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíšunaven cestou, se u posadil. Bylo okolo poledne. Když...

Slova obsahující unavil: unavil (2) unavila (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |