Unést

Hledám varianty 'unést' [ unesu (1) unést (7) unesou (1) unesli (3) unesl (1) unesen (1) unese (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 4:13...a štvancem." "Můj trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes vyháníš...
Genesis 40:15...a dostal odsud ven. Byl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co...
Genesis 44:1...domu: "Naplň vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou, a vlož stříbro každého z nich navrch jejich vaků. A...
Exodus 21:16...udeří svého otce nebo matku, musí zemřít. Kdo unese člověka, musí zemřít, byl dotyčný prodán anebo...
Deuteronomium 24:7...zástavy sám život! Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej...
2. Královská 3:21...boje tito králové, a tak povolali všechny, kdo unesli zbroj, staré i mladé. Pak se rozestavěli na hranici....
2. Královská 11:2...Jošebě, dceři krále Jehorama, se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše zprostřed královských synů,...
2. Letopisů 22:11...původ. Královské dceři Jošebě se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše zprostřed královských synů,...
Job 15:12... nelíbí se ti slova laskavá? Čím ses tak nechal unést v srdci, co ti tak zatemnilo oči, že proti Bohu...
Žalmy 38:5... provinění mi nad hlavu rostou, těžší, než unesu, je jejich břemeno! vlastní bláznovství mi rány...
Žalmy 105:24...rozplodil, bylo jich víc, než jejich protivníci unesli! Nechal je nenávidět jeho lid, na jeho služebníky...
Přísloví 18:14...projevuje k vlastní ostudě. Lidský duch dovede unést nemoc, ztrápený duch se však nedá vydržet. Rozumné...
Jeremiáš 26:23...Achborova, a jeho muže, kteří Uriáše z Egypta unesli a přivedli ho ke králi Joakimovi. Ten ho dal...
Jan 16:12...Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré...
Skutky 15:10...Proč nakládáte učedníkům jho, které nemohli unést ani naši otcové ani my? Věříme přece, že jsme stejně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |