Unášet

Hledám varianty 'unášet' [ unášíš (1) unáší (1) unášet (4) unášeni (2) unášen (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Job 30:22... veškerou silou na útočíš. Vysoko ve větru  unášíš, smýkáš mnou v hrozné vichřici. Vedeš na smrt, to...
Žalmy 1:4...ale povede ničemným: budou jak pleva, již vítr unáší. Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní...
Žalmy 109:23...navečer ztrácím se, jako kobylka jsem větrem unášen. Od postu se mi chvějí kolena, tělo hubne a...
Izaiáš 64:5...krvácí. Všichni vadneme jako list, jako vichrem unášeni svými vinami. Nikdo tvé jméno nevzývá, nikdo se...
Lukáš 24:51...jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do nebe. Klaněli se mu a potom se s velikou...
Skutky 27:15...lodi. Ta mu nemohla čelit, a tak jsme se nechali unášet, jsme se dostali do závětří jednoho ostrůvku...
Skutky 27:17...mělčinu, spustili vlečnou kotvu a nechali se unášet dál. Bouře námi zmítala tak prudce, že jsme druhého...
Skutky 27:27...na nějaký ostrov." čtrnáctou noc jsme byli unášeni napříč Adriatikem. Kolem půlnoci měli námořníci...
Židům 2:1...toho, co jsme slyšeli, a nenechat se proudem unášet pryč. Jestliže slovo, které zvěstovali andělé,...
Židům 13:9...je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se unášet všelijakým podivným učením. Je lepší posilovat své...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |