Umyje

Hledám varianty 'umyje' [ umýt (4) umyli (3) umyl (10) umyjte (2) umyjí (1) umyjete (2) umyje (2) umyj (1) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 18:4...Když dovolíš, nechám přinést trochu vodyUmyjete si nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek...
Genesis 19:2... páni moji, uchylte se do domu svého služebníkaUmyjete si nohy, přenocujete, a ráno vstanete, vydáte se...
Genesis 24:32...vodu, aby si on i muži, kteří ho doprovázeliumyli nohy. Když mu ale nabídli jídlo, řekl: "Nebudu jíst,...
Genesis 43:31...slzám. Šel do svého pokoje a tam plakal. Pak si umyl tvář, vyšel ven a s přemáháním řekl: "Podávejte...
Leviticus 15:11... koho by se trpící výtokem dotkl, aniž by si umyl ruce vodou, si vypere oděv, omyje se vodou a bude...
Deuteronomium 21:6...města, které bude k zabitému nejblíže, si pak umyjí ruce nad jalovicí, jíž byl v údolí zlomen vaz, a...
Soudců 19:21...tady venku." Vzal je k sobě domů, nasypal oslůmumyli si nohy a pak jedli a pili. A jak si tak hověli,...
2. Samuel 12:20...odpověděli. Nato David vstal ze země, a když se umyl, pomazal mastí a převlékl, šel se poklonit do...
2. Královská 5:12...než všechna voda v Izraeli? Copak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl očištěn?" S tím se otočil a rozčilen...
Žalmy 58:11...se šťastně dočká pomsty, v krvi bídáka si nohy umyje. A lidé řeknou: "Tak tedy poctiví dojdou odměny, tak...
Izaiáš 1:16...hromadíte, neslyším. Ruce máte celé od krveumyjte se a očisťte! Odkliďte mi z očí zlo, jež jste...
Izaiáš 4:4...soudu a duchem ohně smyje špínu sionských dcerumyje Jeruzalém od krve. Nad celou horou Sion a nad všemi,...
Ezechiel 16:9...a oddala ses mi, praví Panovník HospodinUmyl jsem vodou, opláchl od krve a pomazal olejem....
Matouš 6:17... Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejemumyj si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému...
Matouš 27:24...a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. "Nejsem vinen krví tohoto muže," řekl. "Je to...
Marek 7:3...a všichni Židé totiž nejedí, aniž by si obřadně umyli ruce, a tak dodržují tradici starších. Když přijdou z...
Jan 9:7...a pomazal mu jím oči. Potom mu řekl: "Jdi se umýt do rybníka Siloe" (což se překládá Poslaný). Odešel...
Jan 9:11...udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi: ‚Jdi se umýt k rybníku Siloe.' A když jsem odešel a umyl se,...
Jan 9:15... jak prohlédl. "Položil mi na oči blátoumyl jsem se a vidím," odpověděl jim. "Ten člověk není od...
Jan 13:10...Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne...
Jan 13:12... proto řekl: "Ne všichni jste čistí.") Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl...
Jan 13:14...jím jsem. Když jsem však , váš Pán a Mistrumyl nohy vám, máte i vy mýt nohy jeden druhému. Dal jsem...
Jakub 4:8...od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vámUmyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo...

Slova obsahující umyje: umyje (2) umyjete (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |