Umlčíš

Hledám varianty 'umlčíš' [ umlčíš (2) umlčím (3) umlčí (1) umlčeno (1) umlčen (2) umlčel (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Job 5:16...mocného sevření. Chudák věru naději, že bude umlčeno násilí. ‚Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh!...
Job 11:3...mluvkovi? Myslíš, že svým tlacháním všechny umlčíš? Že nikdo neztrestá tvé rouhání? Říkal jsi Bohu: ‚...
Job 13:19...se to bude se mnou přít? Chci zemřít, když  umlčí! Žádám , Bože, jenom o dvojí, se před tebou...
Žalmy 101:5...zlém! Kdo svého bližního tajně pomlouvá, toho umlčím. Povýšené oči a srdce nadutá nikdy nestrpím! Věrné...
Žalmy 101:8... kdo mluví lži, mi nesmí na oči! Každého rána umlčím všechny ničemy na zemi. Z Hospodinova města vymýtím...
Žalmy 143:12...z trápení vyveď . Kvůli své lásce kéž soky umlčíš, všechny protivníky prosím znič - vždyť jsem tvůj...
Jeremiáš 47:5... Gaza si pro smutek hlavu vyholí, Aškelon bude umlčen. Vy, kdo jste zbyli na pláni, dokdy se budete drásat...
Jeremiáš 48:2... nejsou národem!' I ty, Madmene, budeš umlčen, jde po tobě meč! Z Choronaim je slyšet křik:...
Pláč 3:8... okovy. I když jsem křičel ze všech sil, on umlčel modlitby. Kamennou zdí mi cesty zahradil a...
Ezechiel 26:13...i sutiny naházejí do vody. Tvé zvučné písně umlčím a hlas tvé citery nikdy nezazní. Nechám z tebe...
Matouš 22:34...učením. Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam. Jeden z nich, znalec Zákona,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |