Umění

Hledám varianty 'umění' [ umění (4) ]. Nalezeny 4 verše.
2. Královská 18:20...To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíš?...
2. Letopisů 2:6... karmínem a modří a také dobře znal řezbářské umění. Připojí se k mým umělcům v Judsku a v Jeruzalémě,...
2. Letopisů 2:13... kmentem i karmínem. Dokonale zná řezbářské umění a dovede uskutečnit jakýkoli návrh. Ten se připojí ke...
Izaiáš 36:5...To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné umění a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíš?...

Slova obsahující umění: porozumění (8) umění (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |