Umístění

Hledám varianty 'umístění' [ umístěnou (1) umístění (1) ]. Nalezeny 2 verše.
1. Královská 6:19...části chrámu Šalomoun zřídil svatostánek pro umístění Truhly Hospodinovy smlouvy. Tento 20 loktů dlouhý,...
2. Královská 23:8...kněží pálili kadidlo. Zničil také Výšinu branumístěnou u vchodu do brány městského správce Jošuy (když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |