Umírajících

Hledám varianty 'umírajících' [ umírajícím (1) umírajících (3) umírající (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Job 24:12...mezi kameny, o žízni šlapou vinný lis. Sténání umírajících z města zní, raněné duše o pomoc volají - copak...
Job 29:13... jenž nemá zastánce. Snášela se na žehnání umírajících, vdově jsem vracel radost do srdce. Jak šatem...
Přísloví 31:6... mohl by překroutit právo všech souženýchUmírajícím dejte pít pivo a víno těm, kdo hořkost zakouší....
Ezechiel 18:32...umírat, dome izraelský? Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví Panovník Hospodin. Obraťte se a žijte!" ...
2. Korintským 6:9... jako neznámí, a přitom dobře známí, jako umírající, a hle, žijeme, jako trestaní, smrti však...
Židům 11:21...Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích věcí. Vírou umírající Jákob požehnal každému z Josefových synů a...
Zjevení 3:2...jsi živý, ale jsi mrtvý. Probuď se a posilni umírající zbytek, neboť jsem shledal, že tvé skutky před...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |