Uložené

Hledám varianty 'uložené' [ uloženým (1) uloženou (1) uložené (5) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Královská 11:10... Ten rozdal setníkům kopí a Davidovy štíty uložené v Hospodinově chrámu. Strážní se rozestavěli, aby...
2. Královská 22:9...mu zprávu: "Tví služebníci vysypali stříbro uložené v chrámu a svěřili je mistrům odpovědným za práci...
2. Letopisů 23:9...setníkům kopí, pavézy a štíty krále Davidauložené v Hospodinově chrámu. Potom všechny muže rozestavěl...
2. Letopisů 34:17...plní vše, co jim bylo uloženo. Stříbro uložené v Hospodinově chrámu bylo vyplaceno mistrům i...
Ezdráš 6:1...Dareios tedy nařídil, jsou prohledány záznamy uložené v babylonské archivní knihovně. v Ekbataně,...
Pláč 3:28...své jho od mládí. sedá o samotě, tiše pod uloženým břemenem. Ústy do prachu klesne - snad je...
Lukáš 19:20...a řekl: ‚Pane, zde máš svou hřivnu. Měl jsem ji uloženou v šátku, neboť jsem se bál. Jsi přísný člověk;...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |