Ulevit

Hledám varianty 'ulevit' [ ulevit (3) ulevím (1) ulevilo (2) ulevil (2) uleví (4) ulev (7) ]. Nalezeno 19 veršù.
Deuteronomium 23:14...své výstroji budeš mít kolík. Když si půjdeš ven ulevit, vyhrabeš jím důlek a potom své výkaly přikryješ....
1. Samuel 16:16...ni, kdykoli na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým služebníkům poručil:...
1. Samuel 16:23...Boha, David bral citeru a hrál. Saulovi se pak ulevilo a cítil se lépe, neboť ho ten zlý duch opouštěl. ...
1. Samuel 24:4...byla tam jeskyně a Saul zašel dovnitř, aby si ulevil. V zadních koutech jeskyně ale seděl David se svými...
1. Královská 12:4...mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jhoUlev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které nám...
1. Královská 12:9...mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci,...
1. Královská 12:10...ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jhoulev nám od něj,' odpověz takhle: ‚ mám silnější malík,...
1. Královská 18:27... vždyť je to bůh! Třeba se zapovídal nebo si šel ulevit. Možná není doma anebo spí - tak se probudí!"...
2. Letopisů 10:4...mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jhoUlev nám teď od tvrdé služby a od těžkého jha, které nám...
2. Letopisů 10:9...mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci,...
2. Letopisů 10:10...‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ty nám od něj ulev,' odpověz takhle: mám silnější malík, než měl můj...
Job 7:11...ducha musím promluvit, své hořké duši musím ulevit. Jsem snad moře, jsem snad drak, abys nade mnou...
Job 7:13...mnou stavěl stráž? Myslím si: ‚Na lůžku se mi uleví, spánek ulehčí mému trápení.' Tehdy ale strašíš...
Job 16:6... bolest se nemírní, mlčím-li, v čem se mi uleví? Teď jsi , Bože, opravdu vysílil. Zničils i ...
Job 32:20...plné k prasknutí. Musím promluvit, abych si ulevil, otevřu ústa a odpovím! Nikomu jistě nebudu stranit,...
Žalmy 4:2... Bože, spravedlnosti! Uprostřed úzkosti ulev mi, smiluj se nade mnou, slyš modlitby! Jak dlouho,...
Izaiáš 1:24... Hospodin zástupů, Mocný izraelský: Ach, jak si ulevím od svých nepřátel, svým protivníkům pomstím se!...
Jonáš 4:6...Jonášovi nad hlavou. Dávala mu stín, aby se mu ulevilo a nebylo mu zle. Jonáš měl z rostliny opravdu...
Filipským 2:28...vám udělá radost, že ho zase uvidíte, a mně se uleví. Přivítejte ho v Pánu s patřičnou radostí a takových,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |