Uletěli

Hledám varianty 'uletěli' [ uletí (4) uletět (1) uletěli (1) uletěla (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Žalmy 11:1...- proč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!" Pohleď, jak ničemové napínají luk, na tětivu...
Přísloví 23:5... tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí! Raději nejez pokrm lakomce, po jeho lahůdkách...
Jeremiáš 9:9...bučení dobytka se tu neozve; všichni ptáci odsud uletěli, utekla všechna zvěř. "Obrátím Jeruzalém v hromady...
Ozeáš 9:11...ten jejich miláček! Efraimova sláva jako pták uletí - žádné porody, těhotenství ani početí! A i kdyby...
Nahum 3:16...víc než hvězd na nebi, jak kobylky se vylíhnouuletí. Tví dvořané jsou jak žravý hmyz, tví úředníci se...
Nahum 3:17...den usedají na zídky, pak ale vyjde slunce a zas uletí a nikdo neví, kam se poděli. Asyrský králi, tví...
Zjevení 12:14...dvě mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a časy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |