Uléháme

Hledám varianty 'uléháme' [ uléhat (1) uléháš (3) uléháme (1) uléhám (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
Deuteronomium 6:7...o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě,  uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení na ruku a...
Deuteronomium 11:19...o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě,  uléháš anebo vstáváš. Napiš je na veřejích svého domu i na...
Job 7:4...prázdnoty, přiděleny mi byly noci trápení. Když uléhám, říkám si: ‚Kdy budu moci vstát?' A noc se táhne a...
Žalmy 3:6... ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla Uléhám ke spánku, vstanu zas - Hospodin sám podpírá! Z...
Žalmy 4:9...když sklízejí zrní a víno v hojnosti. Pokojně uléhám, pokojně spím - ty sám, Hospodine, chráníš v...
Žalmy 139:3...mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde...
Píseň 1:7...miluji, kde paseš stáda svá, kde o polednách uléháš? Proč zahalená bloudit mám kolem tvých druhů a...
Izaiáš 13:21...tam beduín, nezastaví se tam pastýři. Budou tam uléhat pouštní příšery, domy se zaplní sovami, zabydlí se v...
Jeremiáš 3:25...dobytek stejně jako o syny a o dcery. Proto teď uléháme v hanbě a potupou jsme přikryti. Proti Hospodinu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |