Ukrytých

Hledám varianty 'ukrytých' [ ukrytých (1) ukrytý (1) ukrytí (1) ukryté (3) ukrytá (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 33:19...sytit z mořského bohatství, z pokladů v písku ukrytých." O Gádovi řekl: "Požehnán buď Ten, jenž Gáda...
Jozue 10:17...Jozue dostal zprávu, že těch pět králů našli ukryté v jeskyni u Makedy, nařídil: "Přivalte k ústí...
Soudců 16:9... a ona ho jimi spoutala. (V pokoji přitom měla ukryté muže.) Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni...
Soudců 16:12... Filištíni jdou na tebe!" (V pokoji přitom měla ukryté muže.) On si ale ty provazy strhal z paží jako nitě....
1. Samuel 14:22...Saulem a s Jonatanem. Když se všichni Izraelci ukrytí v Efraimských horách doslechli, že Filištíni utíkají...
Izaiáš 40:27...si, Izraeli, stěžuješ: " cesta je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv"? Copak to nevíš?...
Matouš 13:44...království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |