Ukrutných

Hledám varianty 'ukrutných' [ ukrutným (2) ukrutných (4) ukrutnou (1) ukrutní (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Job 16:2...těch věcí slyšel přespříliš - jako těšitelé jste ukrutní! Prý: ‚Kdy skončí to mluvení do větru?' Nebo:...
Žalmy 107:39...jejich dobytek. Ubývalo jich, když byli poníženi ukrutnou bídou a trápením. I přední muže vystavil hanbě,...
Přísloví 17:11...zlosyn nemyslí, bude však navštíven poslem ukrutným. Raději narazit na zuřivou medvědici nežli na...
Izaiáš 13:11...pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Způsobím, že člověk bude nad zlato vzácnější,...
Izaiáš 21:15... před taseným mečem, před napjatým lukem, před ukrutným bojem! Toto mi řekl Pán: "Po roce, jako by ten rok...
Izaiáš 25:4...před bouří a zastíněním před výhní. Soptění ukrutných je jako bouře proti zdi a jako výheň na poušti....
Izaiáš 25:5... jako když oblak výheň zastíní - umlkla píseň ukrutných! Hospodin zástupů na této hoře vystrojí bohaté...
Ezechiel 21:36... plamenem svého zuření, vydám do rukou lidí ukrutných, zkušených v díle záhuby. Staneš se potravou pro...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |